CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Vietnam DigiPat - Thư viện số về Bằng Sáng chế của Việt Nam

Tìm đơn giản | Tìm nâng cao | Hướng dẫn
Phiên bản thử nghiệm - Cập nhật đến ngày 31/12/2010

Tìm kiếm nâng cao

Tên trường Biểu thức Ví dụ

C10L 5/02

Tên sáng chế

Mô tả

Tóm tắt

Yêu cầu bảo hộ
 
© 2011 Bản quyền thuộc về Cục Sở hữu trí tuệ
Thiết kế và phát triển bởi ICT Service Engineering
Số lượt truy cập 119,937